Reproductierecht

Hoe berekent u de reproductierechten?

Sabam geeft jaarlijks haar eigen tarieven uit. U vindt het tarief hieronder terug.

Deze tarieven, die het resultaat zijn van een samenwerking tussen verschillende partners, zijn uitgegroeid tot een referentie in België inzake reproductierechten.

 

Hoe worden ze geïnd ?

De inningen gebeuren voornamelijk op basis van de door Sabam verleende toestemmingen.

Bovendien worden er periodieke controles gedaan door beëdigde agenten van Sabam, die proces-verbaal opmaken in geval van ongeoorloofd gebruik.

De leden van Sabam kunnen elke ongeoorloofde reproductie waarvan ze weet hebben, uiteraard ook melden.

 

Wat is de commissie van Sabam?

De commissie van Sabam voor de inning en de uitkering van de reproductierechten bedraagt 20% van de geïnde rechten.
 

Afrekening

De geïnde reproductierechten worden trimestrieel (eind maart, juni, september en december) overgemaakt op de rekening van de bij Sabam aangesloten auteurs en/of rechthebbenden.

 

En de in het buitenland gemaakte reproducties?

Sabam heeft wederkerigheidscontracten gesloten met de auteursverenigingen van de landen waar het auteursrecht erkend is. Daardoor genieten de door Sabam vertegenwoordigde auteurs wereldwijd bescherming.

Overzicht van wederkerigheidscontracten