Internationale samenwerking

Ook in het buitenland stelt Sabam alles in het werk om haar leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Sabam is actief lid van de multidisciplinaire organisaties: 

  • CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs)

  • GESAC (Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs)

Ze zetelt in het directiecomité van BIEM (Bureau International des Sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique).

Op het vlak van audiovisuele werk neemt Sabam actief deel aan de vergaderingen en werkgroepen van de SAA (Society of Audiovisual Authors).

Op het gebied van Visuele Kunsten is Sabam lid van CIAGP (Conseil International des Créateurs des Arts Graphiques, Plastiques et Photographiques), EVA (European Visual Artists) en OLA (OnLineArt).

 

Uw rechten in het buitenland

Als lid van Sabam worden uw auteursrechten niet enkel in België, maar ook in het buitenland vertegenwoordigd. Dat gebeurt door de buitenlandse auteursverenigingen waarmee we wederkerigheidscontracten hebben gesloten.

Concreet betekent dit dat een buitenlandse auteursvereniging alles in het werk stelt om uw auteursrechten ter plaatse te factureren wanneer uw werken op haar grondgebied geëxploiteerd worden. Die rechten worden vervolgens aan Sabam overgemaakt, waarna wij deze aan u kunnen verdelen.

Voor inlichtingen over uw rechten in het buitenland en een lijst van de landen waarmee we wederkerigheidscontracten hebben getekend, kan u hieronder terecht:

Overzicht van wederkerigheidscontracten