Steun

Sabam streeft ernaar haar auteurs met raad en daad bij te staan. Ook op de promotie van het repertoire van onze leden zetten we graag in. Blijf op de hoogte via onze webartikels, social mediakanalen en nieuwsbrieven.

Met sponsororgaan Sabam For Culture zijn we present op tal van beurzen en grootschalige evenementen zoals de Music Industry Awards, het Filmfestival van Gent, De Vlaamse Televisiesterren, De Boekenbeurs, Theater Aan Zee, de Eregalerij enz.

Sabam neemt ook initiatieven om leden uit de verschillende disciplines tijdens events extra in de kijker te zetten.
Jaarlijkse apotheose van al onze events zijn de Sabam Awards die om en om in beide taalgemeenschappen worden uitgereikt.

 

Sabam For Culture

Zij heeft als doel de promotie, verspreiding, ontwikkeling, bescherming en verdediging van het nationaal muziek-, cultuur- en kunstrepertoire van Sabam in de ruimste zin van het woord, onder meer door uitgaven zowel in België als in het buitenland.

 

Haar filosofie?

Sabam For Culture wil niet het monopolie hebben van de promotie van de Belgische Muziek, maar de inspanningen van onze scheppende kunstenaars en andere organisaties ondersteunen.

Sabam For Culture ziet er echter op toe dat alle financiële uitgaven voor promotionele doeleinden slechts worden goedgekeurd als de belangen van de Sabam-leden in de breedst mogelijke zin worden geëerbiedigd. Alle eigenbelang wordt geweerd.

Sabam For Culture beperkt haar activiteiten niet tot België , maar is ook bedrijvig in het buitenland. Een voorbeeld daarvan is haar deelname aan de MIDEM Cannes waar zij een volledige infrastructuur ter beschikking stelt van de Sabam-leden die hieraan wensen deel te nemen.

Klik hier voor verdere inlichtingen.

 

Beroepsverenigingen

Door haar actieve aanwezigheid in tal van verenigingen verdedigt Sabam de belangen van haar leden ook in een ruimere culturele en sociale context.

 
In België:
  • Als medeoprichter zit Sabam in de raad van bestuur van "ProSpère" (Fédération Professionnelle des Créateurs de l’Audiovisuel).
  • Zij onderhoudt ook contacten met de voornaamste beroepsverenigingen, zoals de Scenaristengilde, de Unie van Regisseurs, Flanders Doc en de ARRF (Association des Réalisateurs et Réalisatrices de Films), de ASA (Association des Scénaristes de l’Audiovisuel) en de ARPF (Association des Réalisateurs Producteurs de Films).
  • Als lid van de Vlaamse Mediaraad en van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) vormt Sabam de spreekbuis van de auteurs en ze beïnvloedt zo de beslissingen die de overheid inzake audiovisueel beleid neemt.
  • Sabam is eveneens lid van de beheersvennootschappen die optreden voor de vergoedingen voor thuiskopie (AUVIBEL), openbaar leenrecht en reprografie (REPROBEL).
  • Sabam is lid van de Belgische Vereniging voor de Bescherming van het Auteursrecht (BVA). Ze neemt actief deel aan de vergaderingen en besprekingen over het Kunstenaarsstatuut.
 
In het buitenland:
  • Sabam neemt deel aan de vergaderingen van de CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs), het directiecomité van BIEM (Bureau International des Sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique) en de SAA (Society of Audiovisual Authors).
  • Sabam is lid van de CIADLV (Conseil International des auteurs d’œuvres Audiovisuelles, Dramatiques et Littéraires).
  • In het kader van de Europese Gemeenschap is Sabam lid van de GESAC (Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs).
  • Sabam zit in de "Board of Directors" van de SAA en in de "Council of General Policy".
  • Op het gebied van Visuele Kunsten is Sabam lid van CIAGP (Conseil International des Créateurs des Arts Graphiques, Plastiques et Photographiques), EVA (European Visual Artists) en OLA (OnLineArt).