Steun

Sabam streeft ernaar haar auteurs met raad en daad bij te staan. Ook op de promotie van het repertoire van onze leden zetten we graag in. Blijf op de hoogte via onze webartikels, social mediakanalen en nieuwsbrieven.

Met sponsororgaan Sabam for Culture zijn we present op tal van beurzen en grootschalige evenementen zoals de Music Industry Awards, het Filmfestival van Gent, De Ensors, Theater Aan Zee, de Eregalerij enz.

Sabam neemt ook initiatieven om leden uit de verschillende disciplines tijdens evenementen extra in de kijker te zetten.
 

Sabam for Culture

Sabam for culture heeft als doel de promotie, verspreiding, ontwikkeling, bescherming en verdediging van het nationaal muziek-, cultuur- en kunstrepertoire van Sabam in de ruimste zin van het woord, onder meer door uitgaven zowel in België als in het buitenland.

Haar filosofie

Sabam for Culture wil niet het monopolie hebben van de promotie van de Belgische muziek, maar de inspanningen van onze scheppende kunstenaars en andere organisaties ondersteunen.

Sabam for Culture ziet er echter op toe dat alle financiële uitgaven voor promotionele doeleinden slechts worden goedgekeurd als de belangen van de Sabam-leden in de breedst mogelijke zin worden geëerbiedigd. Alle eigenbelang wordt geweerd.

Sabam for Culture beperkt haar activiteiten niet tot België , maar is ook bedrijvig in het buitenland. Een voorbeeld daarvan is haar deelname aan de MIDEM Cannes waar zij een volledige infrastructuur ter beschikking stelt van de Sabam-leden die hieraan wensen deel te nemen.

Financiering

Als we auteursrechten uitbetalen aan onze leden en de auteurs die we vertegenwoordigen via buitenlandse auteursrechtenverenigingen, voorzien we daarop een solidaire afhouding voor sociale, culturele en educatieve doeleinden. Iedereen draagt zo via zijn of haar auteursrechten bij tot een wereldwijde en collectieve solidariteit onder auteurs. 

In artikel 8 van ons algemeen reglement leest u op welke type rechten wij een afhouding voorzien voor sociale, culturele en educatieve doeleinden:

Hiermee wordt Sabam for Culture gefinancierd onder meer om te investeren in de creatie, exploitatie en de internationalisering van creaties in alle kunstdisciplines. 

De ondersteuning is gericht op vier pijlers: 

 • Beurzen
 • Prijzen
 • Steun aan projecten & evenementen
 • Structurele steun aan beroepsfederaties

Klik hier voor verdere inlichtingen.

 

Beroepsverenigingen

Door haar actieve aanwezigheid in tal van verenigingen verdedigt Sabam de belangen van haar leden ook in een ruimere culturele en sociale context.

 • Sabam ondersteunt en onderhoudt nauwe contacten met de belangrijkste beroepsverenigingen zoals BSCG (filmcomponisten), Comav (componisten klassieke muziek), GALM (muziekauteurs en -artiesten), FACIR (muziekartiesten), de Scenaristengilde, de Unie van Regisseurs, ARRF (Association des Réalisateurs et Réalisatrices de Films), ASA (Association des Scénaristes de l’Audiovisuel), de Vlaamse Auteursvereniging en BMPA (muziekuitgevers).
   
 • Als medeoprichter neemt Sabam deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur van PRO SPERE (de federatie van makers en uitvoerders in de Franstalige audiovisuele sector). Ze zit ook in het Collège d’avis van de CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) en in het Comité de concertation du cinéma et de l’audiovisuel.
   
 • Als lid van de Vlaamse sectorraad media drukt Sabam, namens haar auteurs, haar stempel op het audiovisueel beleid.
   
 • Als lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom is Sabam de spreekbuis van al haar auteurs en geeft ze haar standpunt in wetgevende dossiers betreffende het auteursrecht.
   
 • Sabam is verder ook lid van de beheersvennootschappen AUVIBEL (voor de vergoedingen voor thuiskopie) en REPROBEL (openbaar leenrecht en reprografie).
   
 • Sabam neemt deel aan de overlegcomités opgericht binnen de FOD Economie.
   
 • Sabam is lid van de raad van bestuur van het Belgische Vereniging voor het Auteursrecht (BVA). Ze neemt actief deel aan de vergaderingen en besprekingen over juridische vraagstukken inzake auteursrecht en naburige rechten.