Steun

Sabam streeft ernaar haar auteurs met raad en daad bij te staan. Ook op de promotie van het repertoire van onze leden zetten we graag in. Blijf op de hoogte via onze webartikels, social mediakanalen en nieuwsbrieven.

Met sponsororgaan Sabam For Culture zijn we present op tal van beurzen en grootschalige evenementen zoals de Music Industry Awards, het Filmfestival van Gent, De Vlaamse Televisiesterren, De Boekenbeurs, Theater Aan Zee, de Eregalerij enz.

Sabam neemt ook initiatieven om leden uit de verschillende disciplines tijdens events extra in de kijker te zetten.
Jaarlijkse apotheose van al onze events zijn de Sabam Awards die om en om in beide taalgemeenschappen worden uitgereikt.

Sabam For Culture

Zij heeft als doel de promotie, verspreiding, ontwikkeling, bescherming en verdediging van het nationaal muziek-, cultuur- en kunstrepertoire van Sabam in de ruimste zin van het woord, onder meer door uitgaven zowel in België als in het buitenland.

Haar filosofie?

Sabam For Culture wil niet het monopolie hebben van de promotie van de Belgische Muziek, maar de inspanningen van onze scheppende kunstenaars en andere organisaties ondersteunen.

Sabam For Culture ziet er echter op toe dat alle financiële uitgaven voor promotionele doeleinden slechts worden goedgekeurd als de belangen van de Sabam-leden in de breedst mogelijke zin worden geëerbiedigd. Alle eigenbelang wordt geweerd.

Sabam For Culture beperkt haar activiteiten niet tot België , maar is ook bedrijvig in het buitenland. Een voorbeeld daarvan is haar deelname aan de MIDEM Cannes waar zij een volledige infrastructuur ter beschikking stelt van de Sabam-leden die hieraan wensen deel te nemen.

Klik hier voor verdere inlichtingen.

Beroepsverenigingen

Door haar actieve aanwezigheid in tal van verenigingen verdedigt Sabam de belangen van haar leden ook in een ruimere culturele en sociale context.

 • Sabam ondersteunt en onderhoudt nauwe contacten met de belangrijkste beroepsverenigingen zoals BSCG (filmcomponisten), Comav (componisten klassieke muziek), GALM (muziekauteurs en -artiesten), FACIR (muziekartiesten), de Scenaristengilde, de Unie van Regisseurs, ARRF (Association des Réalisateurs et Réalisatrices de Films), ASA (Association des Scénaristes de l’Audiovisuel), de Vlaamse Auteursvereniging en BMPA (muziekuitgevers).
   
 • Als medeoprichter neemt Sabam deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur van PRO SPERE (de federatie van makers en uitvoerders in de Franstalige audiovisuele sector). Ze zit ook in het Collège d’avis van de CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) en in het Comité de concertation du cinéma et de l’audiovisuel.
   
 • Als lid van de Vlaamse sectorraad media drukt Sabam, namens haar auteurs, haar stempel op het audiovisueel beleid.
   
 • Als lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom is Sabam de spreekbuis van al haar auteurs en geeft ze haar standpunt in wetgevende dossiers betreffende het auteursrecht.
   
 • Sabam is verder ook lid van de beheersvennootschappen AUVIBEL (voor de vergoedingen voor thuiskopie) en REPROBEL (openbaar leenrecht en reprografie).
   
 • Sabam neemt deel aan de overlegcomités opgericht binnen de FOD Economie.
   
 • Sabam is lid van de raad van bestuur van het Belgische Vereniging voor het Auteursrecht (BVA). Ze neemt actief deel aan de vergaderingen en besprekingen over juridische vraagstukken inzake auteursrecht en naburige rechten.

Ook in het buitenland stelt Sabam alles in het werk om haar leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

 • Sabam is actief lid van de multidisciplinaire organisaties CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs) en GESAC (Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs)
   
 • Ze zetelt in het directiecomité van BIEM (Bureau International des Sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique)
   
 • Op het vlak van audiovisuele werk neemt Sabam actief deel aan de vergaderingen en werkgroepen van de SAA (Society of Audiovisual Authors).
   
 • Op het gebied van Visuele Kunsten is Sabam lid van CIAGP (Conseil International des Créateurs des Arts Graphiques, Plastiques et Photographiques), EVA (European Visual Artists) en OLA (OnLineArt).